Servicebesøg

Bil foran port udklip

Besøgsbehov

Vandkvaliteten er en afgørende faktor for, hvor lang levetid et anlæg har, hvor god driftsøkonomien er og hvor effektiv miljøoptimeringen er. Afhængig af anlægstypen og den generelle kvalitet af vandet, kan behovet for vandanalyser og – behandling variere. I samråd finder vi ud af hvilket behov der er- måske kan det klares automatisk med vores pH-styring. Hvis ikke fastlægger vi en plan, som du selv kan vejledes i at gennemføre, eller vi kan tilbyde en skræddersyet serviceaftale.

Vi tilbyder

→ Skræddersyet serviceaftale, X antal årlige besøg

→ Vi kommer ved behov 

→ Dag-til-dag levering på kemi

ISO

Hydro-X er certificeret inden for de internationale standarder i ISO. Det betyder, at vi kontinuerligt arbejder inden for rammerne beskrevet i vores kvalitets- miljø- og arbejdsmiljøsystem. Det sikre ensartet produkter og service af høj kvalitet.

ISO certificeringer

→ Kvalitetstyrring (ISO 9001)

→ Miljøledelse (ISO 14001)

→ Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001)

50-Management-System-ISO-9001-14001-OHSAS-18001