Vandbehandling med omtanke

KlassiskHydroxweb

Hydro-X

Vore klassiske all-round produkt med alle slags godkendelser til mange forskellige processer. Nyeste produkt i denne serie er E 10, som har et højt indhold af tannin.

HydroCor

Hydro-COR

Flere forskellige korrosionsinhibitorer, som minimerer korrosion af metalkomponenter i kølesystemer.

HydroTan

Hydro-TAN

Produkter i denne serie findes i forskellige koncentrationer, afhængig af fødevandstemperatur eller iltmængden i spædevand/fødevand/cirkulationsvand. Produkterne i denne serie kan også indeholde DEHA, som er en meget mild amine. Velegnet til kritiske dampprocesser.

HydroCid

Hydro-CID

CID-serien dækker over en lang række disinficerende produkter, også kaldet biocider, til desinfektion af varme-/kølekredse, samt specielle biocid-programmer til Legionella-bekæmpelse. HYDRO-X A/S producerer og sælger kun miljø-godkendte biocider.

hvid-beholder

Hydro-MIN 

Denne serie indeholder meget kraftige aminer, som vil forebygge korrosion i damp-/kondenseringsfasen på dampanlæg.

IMG_0956web

Hydro-SPUM

Anti-skumningsprodukter, som bruges i kombination med vores biocider, dersom overdreven skumning forekommer.

HYDRO-CLEAN

Hydro-CLEAN

Denne serie indeholder hovedsagelig produkter til rengøring af kedler og varmevekslere. Dog indeholder serien også kemikalier til on-line dosering på RO-anlæg.

chemicals

Specialkemikalier

Hydro-X leverer også special-kemikalier såsom Uranin til lækagesporing og produktet Hydro-SIL til fjernelse af olierester.

Aflejerieng

Hydro-PLEX

Serien er hovedsagelig kemikalier til kølesystemer, hvor hårdheder/kalciumbelægninger udgør et problem. I serien er der også produkter til on-line rengøring af kalk-belægninger, dvs. belægningen fjernes uden at stoppe driften. 

Vandbehandling er også andet end kemi ...

filtrering2web

Filtrering

Hydro-FIL serien dækker over filtersystemer til lukkede kølekredse, åbne kølesystemer, fjernvarme- og centralvarmeanlæg, fødevands- og kondensatfiltrering på dampsystemer

Roeggas-neutralisering

Neutraliseringsanlæg

Dette koncept er specialudviklet til gasfyrede damp- og kraftvarmeanlæg, hvor røggassen er meget sur og bør neutraliseres før udledning til det offentlige spildevand.

Bloedgoering

Blødgøring

Hydro-SOFT serien er Hydro-X A/S´ bud på blødgøringsanlæg. Anlæggene leveres fra 1 m3/h til 10 m3/h. Hydro-X A/S udlejer også anlæg ud på kort- og langtidskontrakter til favorable priser.

Afdraening

Afdrænings- og controller systemer til kølesystemer

Dette koncept tager udgangspunkt i en fuldautomatiseret drift af åbne køleanlæg. Afdræning af cirkulationsvand, kemikaliedosering, spædevandsmåling, biociddosering og ledningsevne-overvågning er alle forhold, som nemt overskueligegøres af ODS-2 systemet.

pH-Controller

pH-controllers

Hydro-X A/S producerer markedets bedste pH-styring. Anvendelsen spænder fra swimming-pools til røggas-neutralisering, fra lukkede kølekredse til dampanlæg, fra fjernvarmeanlæg til spildevand. Specielt for denne pH-controller er, at den indeholder en logger-funktion, som gør det muligt at gemme/dokumentere relevante data.

CIP

CIP-anlæg

Hydro-CLEAN konceptet indeholder både CIP-unit’en, men også de dertilhørende kemikalier. Hydro-CLEAN unit’en er designet specielt til rengøring af dobbeltsidede veksler-enheder, hovedsageligt pladevarmevekslere og rørvekslere. Dog kan rengøring af mindre kedler og andet udstyr også nemt lade sig gøre.

Doseringspumpe

Doseringspumper

Hydro-X samarbejder med Grundfos omkring doseringspumpe-programmet.

maaler

Andet

Hydro-X A/S markedsfører ydermere alle kemikalier til vandanalyser, herunder mere avancerede løsninger til måling af eksempelvis DEHA, Tanniner, molybdæn, BTA, Organo-fosfater/fosfonater, silica, jern, kobber etc. Hydro-X A/S har også komplette analysesæt til analyse af fjernvarme- og kedelvand.