Der skal know-how til god vandbehandling

Derfor er en serviceaftale en del af det koncept, vi tilbyder; men vi tilbyder også at uddanne driftspersonalet, så vore kunder selv er i stand til at teste og overvåge vandkvaliteten i nødvendigt omfang. Man bestemmer altså selv – det er sund fornuft!

Analyser

Kalibrering

Funktionstjek

Færre driftsstop

Længere levetid på anlæg

Øget virkningsgrad

Forbedret økonomi

Mere tid og færre bekymringer

Vi analyserer fødevand og anlæg inden vi starter vandbehandling hos en ny kunde – uden beregning!

Fordelene ved god vandbehandling er indlysende. Vandkvaliteten er en afgørende faktor for, hvor lang levetid et anlæg har, hvor god driftsøkonomien er og hvor effektiv miljøoptimeringen er. Afhængig af anlægstypen og den generelle kvalitet af fødevandet, kan behovet for vandanalyser og -behandling variere. Derfor starter vi altid med en analyse af anlæg og vandforhold – det er gratis, og vi kalder det god service. På baggrund af analysen finder vi i samråd med kunden ud af, hvilken vandbehandlingsmetode, der er den optimale. Samtidig klarlægger vi behovet for løbende overvågning – måske kan det klares automatisk med vores pH-styring. Hvis ikke, fastlægger vi en plan, som kunden selv kan uddannes til at gennemføre, eller vi kan tilbyde en skræddersyet serviceaftale.

Vore konsulenter uddannes løbende, så de til enhver tid er opdateret med nyeste viden og know-how omkring miljørigtig vandbehandling. Med 70 års erfaring i branchen, har vi en god ballast af viden omkring forskellige driftsformer og vandkvalitetens påvirkning af anlægget.