Albert_Johansen_Stifter_af_Hydro-X

Det begyndte med en idé i 1920´erne, og i dag er HYDRO-X A/S en af verdens førende inden for sit felt

Venskabet mellem en københavnsk mejeriejer og grundlæggeren af HYDRO-X A/S, Albert Johansen M.Sc. Eng., førte til den grundforskning, som skabte produktet Hydro-X. Årsagen til forskningen var problemer med kedelsten og korrosion i mejeriets dampkedel. Alt dette foregik i slutningen af 1920´erne.

Den 8. juni 1940 blev firmaet grundlagt. Formålet var at producere, sælge og yde service til kunder, som anvendte Hydro-X; et produkt som var udviklet til at kunne forhindre kedelsten og korrosion i industrielle dampkedler og centralvarmeanlæg. Produktet kunne desuden sikre en ren og neutral dampproduktion.

De tidlige år var kritiske, hvilket skyldtes manglende forsyninger af råmaterialer på grund af den tyske besættelse af Danmark under Den Anden Verdenskrig. Straks efter krigens afslutning ekspanderede HYDRO-X A/S og opbyggede salg og service kontorer i 4 byer i Danmark. Eksportaktiviteter blev også påbegyndt i Sverige, Belgien, Frankrig og Italien, der alle udviste stor interesse for Hydro-X produkterne.

I 1950´erne var HYDRO-X A/S blevet konsolideret, og der blev lagt planer for en yderligere ekspansion. I 1960´erne blev det danske marked yderligere bearbejdet, og marketing og salgsfremstød blev øget i andre skandinaviske lande såsom Norge og Sverige. I Finland blev firmaet HYXO OY stiftet for at fremme Hydro-X yderligere, og i samme henseende blev Østrig inkluderet i den internationale ekspansion.

I 1970´erne koncentreredes kræfterne omkring det europæiske kontinent. Salgs og service organisationer blev etableret i Tyskland, England, Frankrig, Schweiz og Spanien, understøttet af know-how, forskning og videreudvikling fra Danmark. Den verdensomspændende energikrise i de tidlige 1970´ere blev en betydningsfuld periode, eftersom der pludseligt kom fokus på at mindske energiforbruget indenfor industrien og de offentlige værker.

Den tidligere Hydro-X produktionsenhed i Kastrup (København) var imidlertid blevet for lille, og nåede sin maksimale produktionskapacitet i midten af 1970´erne, og i 1977 blev nye produktionsfaciliteter etableret i Hjallerup i Nordjylland. I 1987 blev produktionen udvidet igen, og i dag dækker det samlede produktionsareal mere end 2000 kvadratmeter. I samme årti blev handelsforbindelser etableret med Tanzania, og en ny produktionsenhed blev anlagt i hovedstaden Dar es Salaam med det mål at dække det sydlige afrikanske kontinent. Desuden tiltrak salg og service indenfor produkter til kølevandsbehandling sig mere opmærksomhed i de skandinaviske lande.

I 1980´erne blev det igen tid til ekspansion. I Tanzania og Kenya udviklede salget sig med den oficielle åbning af produktionsenheden i Tanzania, og under adskillige besøg til Fjernøsten viste Korea sig at skulle være et vigtigt brohoved til andre asiatiske markeder. Kina blev set som den største udfordring, men det skulle vare endnu et årti før en egentlig handel kunne begynde der. Singapore, Thailand og Indonesien havde allerede stor økonomisk fremgang, og HYDRO-X A/S deltog med øgede salgs- og service aktiviteter, og endeligt etablerede HYDRO-X A/S den første produktionsenhed i Asien i Thailand. I Europa åbnede Grækenland og Tyrkiet sig som potentielle og lukrative markeder.

Afskaffelsen af ”jerntæppet”, nedrivningen af Berlin-muren og afskaffelsen af kommunismen overalt i Europa skabte nye forretningsmuligheder i Europa i form af nye markeder i 1990´erne.

Der er i årenes løb gjort en stor indsats og lagt mange ressourcer i Polen, Ungarn, Tjekkiet, Hviderusland, Estland, Letland, Lithauen, Ukraine, Rumænien, Rusland og Bulgarien. De sidste år er det det tidligere Jugoslaviens delstater som er blevet bearbejdet, hvor især Serbien er ekspanderet på salget. I de fleste af ovenstående lande har Hydro-X A/S opnået et godt omdømme gennem sine partnere og agenter ved at levere højkvalitetsprodukter og fremragende service i fuld overensstemmelse med firmaets ISO 9001 kvalitetsstyringssystem. Den 19. september 1995 åbnede HYDRO-X Tianjin Ltd. for salg af den første serie af produkter fremstillet i Folkerepublikken Kina. Udviklingen og optimismen angående fortsat ekspansion på dette enorme marked har været drivkraften bag det kinesiske firma, hvor salg og service aktiviteter skrider frem efter planen.

I nutidens hårde forretningsmiljø er det ikke blot vigtigt at producere et kvalitetsprodukt, men også at gøre det på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. I 1990 holdt HYDRO-X A/S sit 50 års jubilæum, og det blev besluttet, at man ville give sig selv et ISO 9001 Management System Certifikat i jubilæumsgave. Denne certificering, ISO 9001 Kvalitetsstyringssystem, blev opnået i 1993 og blev udvidet med BS 7750 Miljøstyringscertifikat i 1995, som senere i 1997 blev konverteret til ISO 14001. I 1995 blev HYDRO-X A/S tildelt Dronninglund Kommunes Miljøpris. Senere i 1996 modtog firmaet Kong Frederiks d IX´s Hæderspris for fortjenstfuld indsats for dansk eksport.
I februar 2007 blev det besluttet at arbejde henimod at erhverve endnu et certifikat, DS/OHSAS 18001 Arbejdsmiljøstyringssystem, og efter godt et års arbejde modtog firmaet det eftertragtede Arbejdsmiljøcertifikat i december 2007.

Firmaet er medlem af adskillige vigtige organisationer i Danmark: Dansk Industri, Dansk Erhverv, Det Danske Handelskammer, Danish Board of District Heating, Fjernvarmens Informations Fond. I alle disse organisationer lever kommunikation og information op til firmatets tekniske og kommercielle krav og behov.

HYDRO-X A/S har i dag 14 ansatte i Danmark, men det verdensomspændende netværk omfatter mere end 250 personer. Vigtige erfaringer er opnået gennem tilstedeværelsen i de mange lande, og i øvrigt gennem de mange år der er gået siden det hele startede tilbage i 1920´erne. Erfaringer fra de seneste år vil blive brugt til at konsolidere positionen som et af verdens førende firmaer inden for kemisk vandbehandlingsteknologi.

I skrivende stund er HYDRO-X A/S et optimistisk firma med vækstpotentiale, og med den specielle fokusering der de sidste år har været på specielt energiområdet fra verden og det danske samfunds side, har vi ingen grund til at tro, at der ikke er vækstpotentiale og uudforskede muligheder i årene fremover.