HYDRO-X A/S´ mål og forudsætninger for succes er at vore produkter og service altid lever op til kundernes forventninger og behov. Virksomhedens ansvar er derfor at sikre, at vore produkter altid opfattes som kvalitetsprodukter, uanset hvilket marked vi bevæger os på, og uanset om de markedsførte produkter er af egen produktion, eller er indkøbt med videresalg for øje.

I HYDRO-X A/S betragter vi den miljømæssige ydeevne samt arbejdsmiljø som kvalitetsparametre, der indgår i alle kvalitetsmæssige og produktionsmæssige overvejelser. Virksomhedens aktiviteter bliver således gennemført på en miljømæssig forsvarlig måde med hensyntagen til vor belastning af det ydre miljø samt arbejdsmiljøet for vore medarbejdere.

Forhold af særlig betydning for vor miljømæssige ydeevne er spildevand, fast HYDRO-X affald, laboratorierester, olie til opvarmning og brændstof til biler. For arbejdsmiljøet er omgang med kemikalier, sundhedsskadelige stoffer og maskiner samt de ergonomiske forhold af særlig betydning.

HYDRO-X A/S vil til enhver tid gøre sit bedste for, at hver enkelt lever op til sit ansvar, og at man gensidigt motiverer hinanden til at leve op til de kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljømæssige krav, samt til stadighed tilpasser sig og forbedrer kvaliteten af produkter, serviceydelser, miljø- og arbejdsmiljøforvaltning.

HYDRO-X A/S mener derfor, at vi med god samvittighed kan sige, at vi altid er på forkant med tingene. Mange lægger i løbet af året vejen forbi og ser på vores kvalitet-, miljø og arbejdsmiljømæssige formåen. Eksternt certificeringsorgan gennemfører en årlig audit, vi laver selv en tværgående miljøaudit, og vi har derudover opstillet 8 indsatsområder, som auditeres internt.

Men på trods af alle disse foranstaltninger og besøg, er vi i HYDRO-X A/S alligevel altid klar til at lytte, dersom der skulle være uafklarede sager eller forslag til forbedringer.

Vore kvalites- miljø og arbejdsmiljømålsætninger er der ikke ændret ved (downloads). Vi skal fortsat gøre vores yderste for at optimere målsætningerne på disse områder.

Vi glæder os derfor over et godt naboskab igennem årene, samt en altid god dialog med naboer, kommune og region, og at det altid er forløbet i en positiv og venlig tone.

HydroXhenrik304