ISO 14001 – Miljøledelsessystem

Denne certificering kræver bl.a. at vi til stadighed gør vort yderste for at minimere miljøpåvirkningen. Det er ingen hemmelighed, at det er kemi, vi arbejder med i det daglige. Men korrekt anvendt og sammensat, kan kemi anvendes til stor gavn for både industrien og ikke mindst naturen – og den know-how har Hydro-X.

Opstår der f. eks. en lægkage på et fjernvarmeanlæg, hvor vandet er behandlet med HYDRO-X, vil miljøpåvirkningen fra udslippet være mindre end hvis vandet havde været ubehandlet. Hertil kommer det lavere energiforbrug og længere levetid på stort set alle typer anlæg, hvor Hydro-X’s vandbehanling anvendes.

Som de fleste andre virksomheder i Danmark, er vi naturligvis også certificeret
i henhold til ISO 9001.

Livs-Cyklus-Vurdering

I forbindelse med ISO 14001 certificeringen har vi i samarbejde med Teknologisk Institut fået foretaget en LCA ( Livs-Cyklus-Vurdering ) på vort hovedprodukt HYDRO-X. Dermed kan vi dokumentere, hvorledes vort produkt påvirker miljøet helt fra produktion af råvarerne til brugsfasen hos vore kunder. 
Konklusionen fra Teknologisk Institut er klar: I de koncentrationer, Hydro-X anvendes i, har produktet ingen ødelæggende virkning på miljøet, og de toksikologiske værdier er i brugsfasen så lave, at det ikke indvirker negativt på rensningsanlæg eller miljø. 

Godt arbejdsmiljø

Et sundt arbejdsmiljø er ligeledes en vigtig faktor i vores overvejelser. Derfor leveres vore produkter i videst muligt omfang færdigblandet og klar til brug uden omhældning.

Derved ungås spild og unødig kontakt med produkterne. Samtidig sikres at blandingsforholdet altid er ensartet og vandbehandlingen optimal.

"Vand skal behandles med omhu’ – det har altid været en af vores grundholdninger "